Irányító / vezető testületek

2023.08.23

Európai Irányítóbizottság (European Steering Group,ESG)

Az Európai Irányítóbizottság (ESG) egy olyan irányítótestület, amelyben részt vesznek az Európai Ifjúsági Párbeszédhez kapcsolódó szereplők. Feladata, hogy összehangolja az egy cikluson át együttműködő három ország munkáját. A testület szavazások segítségével hoz döntéseket és a nemzeti szereplők mellet részt vesz benne az Európai Ifjúsági Fórum és az Európai Bizottság is. Hasonlóan a tagállamokhoz, a résztvevő országok feladata, hogy egy olyan közös témát találjanak, amellyel egy cikluson át tudnak érdemben foglalkozni.. Az ESG üléseire elsősorban online kerül sor, de minden elnökség során az adott ország meghívja a tagokat, hogy személyes keretek között is lehetőség nyíljon a folyamatok előkészítésére.

Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport

Az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport feladata, hogy koordinálja a folyamathoz kapcsolódó magyarországi eseményeket. A bevont szakterületeknek köszönhetően a munkacsoport lehetőséget ad arra, hogy a döntéshozók reagáljanak a felvetett témákra. A munkacsoport tervezi és valósítja meg hazai szinten a programhoz kapcsolódó ifjúságkutatásokat és konzultációkat. Elkészíti a fiataloktól és szakemberektől érkező visszajelzések alapján azokat a nemzeti jelentéseket és ajánlásokat, amelyek egyrészt az Európai Ifjúsági Konferenciák szakmai hátterét és az ott megtárgyalandó kérdések alapjait adják, másrészt pedig az Európai Irányítóbizottság számára alapot nyújtanak az általuk kidolgozott összeurópai javaslatcsomagokhoz.